ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε τους φίλους και υποστηρικτές μας ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναγνώρισε επίσημα τη δράση του ΜΣΘ, ο οποίος εντάχθηκε στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων.

Είναι η πρώτη φορά που ένας μη κερδοσκοπικός φορέας σχετιζόμενος με τον σιδηρόδρομο εντάσσεται στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων το οποίο στηρίζει και αναδεικνύει δράσεις αποκλειστικά πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η αναγνώριση αυτή έχει κομβική σημασία για το μέλλον του ΜΣΘ και αποτελεί δικαίωση στην ουσιαστική προσπάθεια που καταβάλλουμε.