Το 2019 πέρασε στην ιστορία. Για την ομάδα του Μουσειακού, ήταν μια χρόνια γεμάτη δράσεις οι οποίες μας φέρνουν όλο και πιο κοντά στους στόχους μας. Μια χρονιά κατά την όποια είχαμε σημαντικές εξελίξεις στις εργασίες μας και μια χρονιά καινοτομιών ως προς την γενικότερη λειτουργία μας.

  Στον τομέα της υποδομής, διαθέσαμε ένα σημαντικό μέρος  του χρόνου μας για την διάνοιξη του επί σειρά ετών ανενεργού τμήματος Αερινού-Χαλκοδονίου. Αν και κατά το πρώτο καιρό διαθέσαμε όλο το χρόνο και τα άτομα γι αυτήν την δουλειά, προς την άνοιξη οι εργασίες παρουσίασαν μια κάμψη η οποία οφείλονταν αφενός μεν στην επίλυση τρεχόντων θεμάτων στο ενεργό τμήμα, και αφετέρου η έλευση της αντιπυρικής περιόδου.
Τέλος να προστεθεί ότι κατόπιν ενεργειών συντήρησης της γραμμής, η κυκλοφορία έχει σταματήσει περί τα 800μ μετά το Αερινό.

  Στην ημερησία διάταξη των εργασιών μας φυσικά ήταν  η  διάνοιξη περιτυπώματος  καθ όλο το μήκος της γραμμής, και η διάνοιξη τροχιών και ορατότητας ισόπεδων διαβάσεων. Εκτός των καθιερωμένων καθαρισμών με μηχανήματα, έγινε πλήρης ψεκασμός γραμμής από το σταθμό του Αερινού έως και το Βελεστίνο σε συνεργασία με εργάτες του τμήματος γραμμής Βόλου και υπό την καθοδήγηση τους.

  Μετά από συμβάν κλοπής σιδηροδρομικού υλικού, στο 6ο χιλιόμετρο Βελεστίνου-Αερινού, κατά το οποίο μάλιστα οι αυτουργοί συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω και κατατέθηκε μήνυση από το προσωπικό του τμήματος γραμμής, το μέτωπο των εργασιών προσωρινά μεγάλωσε. Πλέον σε ένα μεγάλο μέρος της υποδομής έπρεπε να γίνει βίδωμα των κοχλιωτών που δένουν τη ράγα στο στρωτήρα. Με λίγη καλή θέληση και βοήθεια επίσης από το τοπικό τμήμα γραμμής, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σύντομα.

  Επιπροσθέτως έγιναν εργασίες για την επαναφορά στρεβλώσεων στην είσοδο του σταθμού Αερινού. Παράλληλα ξεκίνησαν προεργασίες για την ενίσχυση της υποδομής σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία έχουν υποστεί φθορά αφενός μεν λόγω βροχοπτώσεων αφετέρου δε από την διέλευση άγριων ή οικόσιτων ζώων.

  Τέλος είναι άξιο αναφοράς, η ανακαίνιση της σκεπής του μηχανοστασίου Βελεστίνου, άκρως χρήσιμη για την φύλαξη των μηχανημάτων μιας και η προηγούμενη είχε παλιώσει αρκετά.

  Στο τομέα του τροχαίου υλικού, η ομάδα του Μουσειακού απέκτησε την επισκευασμένη και βαμμένη πλέον Δ-201 η όποια επισκευάστηκε στο Εργοστάσιο Βόλου από τους τεχνίτες του και μέλη μας. Η δρεζίνα έφτασε στο χώρο μας προς τα τέλη Δεκεμβρίου για τις “τελευταίες πινελιές” ώστε να είναι αξιόμαχη. Παράλληλα με την άφιξη της, αναχώρησαν από το χώρο, το ΜΒ, η Δ-44 και το καταγραφικό Δ 281, για φύλαξη και επισκευή στις εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Βόλου.

  Κατά τη διάρκεια της άνοιξης έγιναν κάποιες προεργασίες για την επισκευή της αυτοκινητάμαξας Linke Hoffman η όποια μάλιστα απομακρύνθηκε από το συγκεκριμένο σημείο που βρισκόταν τα τελευταία χρόνια προκειμένου  να ελευθερωθεί αφενός η περιστροφική πλάκα και αφετέρου να βρίσκεται σε καλύτερο σημείο για την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης. Δοθείσης  της ευκαιρία της απομάκρυνσης, έγινε αλλαγή φόρας στην Δ/Υ 3 Nippon Sharyo για την ομοιόμορφη φθορά των ονύχων των τροχών της.

  Το 2020 είναι πλέον μπροστά μας. Η ομάδα μας κάνει την προσπάθεια να βρίσκεται μηνιαίως μια φορά στο χώρο, ενώ με τον σωστό συντονισμό μας προκύπτουν ενίοτε και 2 επισκέψεις από 2 διαφορετικές ομάδες των μελών μας. Προχωράμε για το καλύτερο κι ευελπιστούμε μέχρι το 2021 για περισσότερους εθελοντές και δράσεις.