Το Σ/Κ (24 – 25 Φεβρουαρίου) που πέρασε αρκετοί φίλοι του Μουσειακού Θεσσαλικού ανέβηκαν στο Βελεστίνο για τις εργασίες συντήρησης της γραμμής.
Παρότι έβρεχε συνέχεια με μικρά διαλείμματα ηρεμίας οι εργασίες έγιναν κανονικά. Πολλά χρόνια είχαμε να δούμε στο Βελεστίνο τόση βροχή.
Οι παρακάτω εικόνες μιλούν μόνες τους.

Δυστυχώς το τσαπάκι Hanix δεν ήταν αυτό τον καιρό στο Βελεστίνο μιάς και συνδράμει τις εργασίες καθαρισμού της γραμμής Πηλίου από τις διάφορες κατολισθήσεις που έχουν γίνει λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.
Η παρακάτω φωτογραφία είναι από την κατολίσθηση στο χιλιόμετρο 13 στης γραμμής Πηλίου.

Την έλλειψη του Hanix την αντιστάθμισε η βοήθεια που μας πρόσφερε το μετρικό Unimog με τον γερανό GAL που βρίσκεται στο Βόλο στη δύναμη του Τμήματος Γραμμής και του Εργοστασίου Βόλου. Το Unimog αυτό σώθηκε από την “κανονικοποίηση” του την τελευταία στιγμή.

Το Σάββατο μετά τις εργασίες τακτοποίησης του Μηχ/σίου με τη βοήθεια του Unimog έγινε η επιθεώρηση γραμμής με δύο συνεργεία.
Το πρώτο συνεργείο ξεκίνησε από το 7+700 όπου το Unimog εντροχιάστηκε και επιθεώρησε τη γραμμή ως Αερινό. Κατά την επιθεώρηση έγινε καθαρισμός από τη βλάστηση (δένδρα και κλαριά εντός περιτυπώματος). Γενικά η γραμμή βρίσκεται σε καλή κατάσταση και χρειάζεται έναν πιο επισταμένο καθαρισμό την επόμενη φορά που θα ανεβεί η ομάδα για εργασίες στο Βελεστίνο.
Το δεύτερο συνεργείο ξεκίνησε με την δρεζίνα Δ241 (Perkins) από Βελεστίνο ως το 7+700 όπου έφτασε χωρίς προβλήματα και ξεκίνησε τον δύσκολο άνοιγμα της ΙΔ από τα χώματα και τα φερτά υλικά. Παράλληλα δόθηκε γραμμή να ξεκινήσει και η diesel Sharyo από το Βελεστίνο ως το 7+700 ενώ έφτασε οδικά και το Unimog από Αερινό.