Το τριήμερο από Σάββατο 24 ως την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, η ομάδα εργασιών  ολοκλήρωσε την διάνοιξη της γραμμής σε μήκος δεκατριών χιλιομέτρων από το Βελεστίνο ως το Αερινό.

Κινήθηκαν οχήματα έργων και πλέον η γραμμή είναι σε πλήρη διάθεση.

Υπολείπονται ορισμένες εργασίες για την ορθή διάνοιξη του περιτυπώματος οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στα μέσα Μαρτίου 2018.