Δ 241

1955Βελεστίνο

Ιδιοκατασκευή του Μηχανοστασίου Πειραιώς (ΜΠΡ) για λογαριασμό των Σιδηροδρόμων Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου. Κατασκευάστηκε την δεκαετία του 1950 και ο λόγος κατασκευής αυτής και της αδελφής της ήταν η μη ύπαρξη άλλων μηχανοκίνητων δρεζινών εκείνη την εποχή. Χρησιμοποιήθηκε για επιθεώρηση γραμμής και ελαφριές εργασίες συντήρησης. Μετά από μία περίοδο ακινησίας αρκετών χρόνων, επισκευάστηκε και λειτούργησε στην μουσειακή γραμμή των Καλυβιών για αρκετά χρόνια, μέχρι την μεταφορά της στο Βελεστίνο όπου και συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια της μουσειακής δραστηριότητας της γραμμής.

* Οι πληροφορίες που παρέχονται για το συγκεκριμένο όχημα ίσως είναι ανακριβείς διότι δεν έχουν ακόμη συγκεντρωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Αν έχεις να προσθέσεις ή να διορθώσεις κάτι, επικοινώνησε μαζί μας.