Δ 44

1950Βελεστίνο

Ιδιοκατασκευή του Εργοστασίου Βόλου την δεκαετία του 1950 για μεταφορά προσωπικού και επιθεώρηση γραμμής. Σε χρήση μέχρι και την δεκαετία του 1980, αποσύρθηκε λόγω παραλαβής των δρεζινών Wickham και παρέμεινε στον Βόλο μέχρι το 1996 όποτε και επισκευάστηκε για χρήση στην μουσειακή γραμμή της Κερατέας μέχρι το 2003. Την ίδια χρονιά αποφασίστηκε η εκ νέου μεταφορά της στα «πάτρια εδάφη» του Θεσσαλικού Σιδηροδρόμου. Χρησιμοποιήθηκε από τους εθελοντές του Μουσειακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλίας μέχρι το 2008 όπου ένα σοβαρό μηχανικό πρόβλημα στο υδραυλικό κύκλωμα του συμπλέκτη την έθεσε εκτός κυκλοφορίας. Πρόσφατα, εθελοντές μας την έθεσαν ξανά σε λειτουργία και πλέον βρίσκεται σε στάδιο ανακατασκευής με σκοπό την δρομολόγηση της σε εκδρομικους συρμούς.

* Οι πληροφορίες που παρέχονται για το συγκεκριμένο όχημα ίσως είναι ανακριβείς διότι δεν έχουν ακόμη συγκεντρωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Αν έχεις να προσθέσεις ή να διορθώσεις κάτι, επικοινώνησε μαζί μας.