Δαπάνες

ΔΑΠΑΝΕΣ

Ημερομηνία
Κωδικός
Είδος
Πρόγραμμα
Κόστος
18/2/2019
0021
Ανανέωση υπηρεσίας Web Hosting
W002
125€
20/2/2018
0015
Αγορά πρωτόκολλου SSL
W001
31.35€
16/2/2018
0014
Αγορά υπηρεσίας Web Hosting
W001
125€
16/2/2018
0013
Αγορά Template
W001
76€
16/2/2018
0012
Κατοχύρωση Domain Name
W001
25€