Δαπάνες

ΔΑΠΑΝΕΣ

Ημερομηνία
Κωδικός
Είδος
Πρόγραμμα
Κόστος
03/07/2019
0033
Προμήθεια GoGetFunding
17.20€
24/05/2019
0032
Αγορά ανταλλακτικών για την επισκευή της Α/Α Linke Hofmann
30€
05/05/2019
0031
Προμήθεια 2 φορητών UHF/VHF πομποδεκτών
70€
25/04/2019
0030
Προμήθεια GoGetFunding
2.05€
16/04/2019
0029
Προμήθεια GoGetFunding
17.20€
13/04/2019
0028
Προμήθεια GoGetFunding
1€
13/04/2019
0027
Αγορά ανταλλακτικών για το σύστημα ψεκασμού της γραμμής
20€
01/04/2019
0026
Προμήθεια GoGetFunding
7.20€
23/03/2019
0025
Αγορά ανταλλακτικών για την επισκευή της Α/Α Linke Hofmann
T001
100€
10/03/2019
0024
Αγορά ανταλλακτικών για την επισκευή της Α/Α Linke Hofmann
T001
130€
09/03/2019
0023
Προμήθεια GoGetFunding
1.68€
07/03/2019
0022
Προμήθεια GoGetFunding
76.01€
18/2/2019
0021
Ανανέωση υπηρεσίας Web Hosting
W002
125€
20/2/2018
0015
Αγορά πρωτόκολλου SSL
W001
31.35€
16/2/2018
0014
Αγορά υπηρεσίας Web Hosting
W001
125€
16/2/2018
0013
Αγορά Template
W001
76€
16/2/2018
0012
Κατοχύρωση Domain Name
W001
25€