Τροχαίο Υλικό

Μηχανές - Δρεζίνες.

Nippon Sharyo Δ/Υ 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Έτος Κατασκευής: 1971
Καύσιμο: Πετρέλαιο

Plasser & Theurer Υ/Ε 2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚH

Έτος Κατασκευής: 1997
Καύσιμο: Πετρέλαιο

Wickham ΜΒ 361

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Έτος Κατασκευής: 1965
Καύσιμο: Βενζίνη

Δ 201

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Έτος Κατασκευής: 1960
Καύσιμο: Βενζίνη

Wickham ΜΒ 365

ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Έτος Κατασκευής: 1965
Καύσιμο: Βενζίνη

Δ 241

ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Έτος Κατασκευής: 1955
Καύσιμο: Πετρέλαιο

Δ 44

ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

Έτος Κατασκευής: 1950
Καύσιμο: Βενζίνη

Martin Beilhack Δ 281

ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

Έτος Κατασκευής: 1960
Καύσιμο: Βενζίνη