Τροχαίο Υλικό

Μηχανές - Δρεζίνες.

Nippon Sharyo Δ/Υ 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Έτος Κατασκευής: 1971
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Έδρα: Βελεστίνο

Plasser & Theurer Υ/Ε 2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚH

Έτος Κατασκευής: 1997
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Έδρα: Βελεστίνο

Wickham ΜΒ 361

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Έτος Κατασκευής: 1965
Καύσιμο: Βενζίνη
Έδρα: Φάρσαλα

Δ 241

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Έτος Κατασκευής: 1955
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Έδρα: Βελεστίνο

Wickham ΜΒ 365

ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Έτος Κατασκευής: 1965
Καύσιμο: Βενζίνη
Έδρα: Βελεστίνο

Δ 44

ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

Έτος Κατασκευής: 1950
Καύσιμο: Βενζίνη
Έδρα: Βελεστίνο

Martin Beilhack Δ 281

ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

Έτος Κατασκευής: 1960
Καύσιμο: Βενζίνη
Έδρα: Βελεστίνο