Τροχαίο Υλικό

Μηχανές - Δρεζίνες.

NIPPON SHARYO

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Έτος Κατασκευής: 1971
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Έδρα: Βελεστίνο

PLASSER

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚH

Έτος Κατασκευής: 1997
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Έδρα: Βελεστίνο

WICKΗAM ΜΒ 361

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Έτος Κατασκευής: 1981
Καύσιμο: Βενζίνη
Έδρα: Φάρσαλα

WICKΗAM ΜΒ 365

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Έτος Κατασκευής: 1981
Καύσιμο: Βενζίνη
Έδρα: Βελεστίνο

PERKINS Δ 241

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Έτος Κατασκευής: 1955
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Έδρα: Βελεστίνο

Δ 44

ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Έτος Κατασκευής: 1950
Καύσιμο: Βενζίνη
Έδρα: Βελεστίνο

MARTIN BEILHACK Δ 281

ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Έτος Κατασκευής: 1960
Καύσιμο: Βενζίνη
Έδρα: Βελεστίνο