Τροχαίο Υλικό

Αυτοκινητάμαξες.

LINKE HOFMANΝ

ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Έτος Κατασκευής: 1938
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Έδρα: Βελεστίνο

BREDA

ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

Έτος Κατασκευής: 1952
Καύσιμο: Πετρέλαιο
Έδρα: Βελεστίνο