Τροχαίο Υλικό

Αυτοκινητάμαξες.

Linke Hofmann 2ΑΚ 420 01

ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Έτος Κατασκευής: 1937
Καύσιμο: Πετρέλαιο

Ernesto Breda Α 14

ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

Έτος Κατασκευής: 1952
Καύσιμο: Πετρέλαιο