Τροχαίο Υλικό

Βαγόνια.

Reggiane «Ν. Κιολεΐδης»

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Έτος Κατασκευής: 2010
Είδος: Έργων

Reggiane ΘΕτ 1010

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Έτος Κατασκευής: 1952
Είδος: Επιβατικό

Nivelles Belgique Ετ 915

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Έτος Κατασκευής: 1884
Είδος: Εμπορικό

Nivelles Belgique ΖτΣΚ 744

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Έτος Κατασκευής: 1885
Είδος: Έργων

Nivelles Belgique H

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Έτος Κατασκευής: 1883
Είδος: Εμπορικό

Wickham ΡΒ 367

ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Έτος Κατασκευής: 1965
Είδος: Επιβατικό

Nivelles Belgique Ζτ

ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

Έτος Κατασκευής: 1884
Είδος: Εμπορικό