Τροχαίο Υλικό

Βαγόνια.

Reggiane «Ν. Κιολεΐδης»

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Έτος Κατασκευής: 2010
Είδος: Έργων
Έδρα: Βελεστίνο

Reggiane ΘΕτ 1010

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Έτος Κατασκευής: 1952
Είδος: Επιβατικό
Έδρα: Βελεστίνο

Nivelles Belgique H

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Έτος Κατασκευής: 1883
Είδος: Εμπορικό
Έδρα: Βελεστίνο

Nivelles Belgique ΖτΣΚ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Έτος Κατασκευής: 1885
Είδος: Έργων
Έδρα: Βελεστίνο

Wickham ΡΒ 367

ΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Έτος Κατασκευής: 1965
Είδος: Επιβατικό
Έδρα: Βελεστίνο

Reggiane Ετ σειράς 1001

ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

Έτος Κατασκευής: 1952
Είδος: Εμπορικό
Έδρα: Αερινό