Τροχαίο Υλικό

Βαγόνια.

REGGIANE ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Έτος Κατασκευής: 2010
Είδος: Έργων
Έδρα: Βελεστίνο

REGGIANE CONVERTED

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

Έτος Κατασκευής: 1952
Είδος: Επιβατικό
Έδρα: Βελεστίνο

REGGIANE

ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

Έτος Κατασκευής: 1952
Είδος: Εμπορικό
Έδρα: Αερινό - Δασόλοφος